Kalendarium

Kalendarz liturgiczny

Msze Święte

Niedziele i Święta
09:30, 11:30, 17:00

Dni powszednie
07:00, 17:00

Elektroniczne nekrologi

NEKROLOGI (1)Ś.P.
Krystyna Zbroja

Kalendarium

Parafia pod wezwaniem św. Rocha, choć została założona w ubiegłym wieku, może się już pochwalić się bogatą historią i licznymi, istotnymi wydarzeniami, które miały tu miejsce. Kalendarium ukazuje, jak bardzo dynamiczny rozwój przeżywała parafia w ciągu ostatniego wieku. Co równie ważne, kalendarium jest wciąż aktualizowane poprzez dopisywanie nowych wydarzeń.|


Lata 1936 – 1963:

04.06.1936r. – Biskup Izydor Kubina eryguje parafię. Pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Marian Wróbel.

koniec 1936r. – W parafii powstaje nowy cmentarz grzebalny.

1937r. – Ukończenie budowy nowej plebanii.

15.05.1937r. – Decyzją biskupa, Ładzice zostają oddzielone od parafii św. Lamberta w Radomsku i przyłączone do ekspozytywy Stobiecko Miejskie. Pod koniec okupacji niemieckiej Niemcy zabierają jedyny dzwon parafialny dla celów wojennych. Przez swoją działalność ks. Marian Wróbel powiększył parafię o 12,54 ha oraz teren przy plebanii o 1920 m2. Zaopatrzył również zakrystię w potrzebny sprzęt.

maj 1945r. – Na własną prośbę ks. Marian Wróbel przenosi się do parafii Piaski k. Czeladzi i Sosnowca. Nowym administratorem parafii zostaje ks. Franciszek Rubik.  Cmentarz zostaje ogrodzony drewnianym płotem, a kościół pokryty nowymi gontami. Zakupiono dwa dzwony o wadze 150 i 80 kg.

1949r. – Kolejna zmiana na stanowisku administratora – do parafii przybywa ks. Protazy Skórka. Skwer przed kościołem zostaje ogrodzony drucianą siatką. W pracowni konserwatorskiej w Warszawie odnowiono również zabytkowy tryptyk z 1519r.

20.12.1956r. – Nowym administratorem parafii zostaje ks. Leon Pluciński.

01.07.1957r. – Ładzice zostają odłączone od Stobiecka Miejskiego i przyłączone do parafii Radziechowice.

1957 – 1958r. – Parafia wzbogaca się o nowe sprzęty m.in. chorągwie i czarną kapę i in., obraz św. Rocha z głównego ołtarza zostaje oprawiony, przed kościołem zostaje ustawiony krzyż.

wrzesień 1958r. – Cmentarz grzebalny zostaje ogrodzony metalową siatką i wyposażony w dwie furtki oraz bramę.

02.11.1958r. – Poświęcona zostaje nowopowstała kapliczka św. Jana Nepomucena przy ulicy Orkana (obecnie ul. Brzeźnicka).

1958r. – Za zgodą Kurii Diecezjalnej w kościele zostaje założona droga krzyżowa.

29.06.1959r. – Ks. Leon Pluciński obchodzi 25-lecie kapłaństwa.

1959r. – Piesza pielgrzymka na Jasną Górę – zakupiono różaniec, który niosą uczestniczki pielgrzymki.

1960r. – Odbywa się generalny remont, odnowienie oraz pomalowanie kościoła na zewnątrz.

1960r. – W kancelarii na plebanii zostaje urządzona salka katechetyczna.

28.04.1961r. – Erygacja drogi krzyżowej w kościele.

wiosna 1961r. – Kościół zostaje zradiofonizowany.


Lata 1963 – 1986:

1963r. – Dekretem Kurii, ks. Leon Pluciński, dotychczasowy administrator, zostaje mianowany proboszczem przez J. Eks. Ks. Dr Zdzisława Golińskiego.

1963r. – Wokół kościoła zostaje ułożony chodnik z płyt.

29.08.1963r. – Poświęcona zostaje figura Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask na cmentarzu przy ulicy Orkana.

02.05.1965r. – Drugi Rok Wielkiej Nowenny, czyli „Roku wierności Maryi” – przed wielkim ołtarzem zostaje złożony obraz, który nieśli przedstawiciele wszystkich stanów.

19.11.1965r. – Dzień oddania parafii Matce Boskiej Jasnogórskiej. OO. Paulini w prezencie ofiarowują parafii obraz Najświętszej Matki.

20.05.1967r. – Ustalone zostają dokładne granice parafii św. Rocha i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomsku.

od 26.01.1969r. – Msze Święte niedzielne odprawiane są również w godzinach popołudniowych.

październik 1969r. – Parafia otrzymuje mszał z Paryża. Msze Święte mogą być śpiewane i recytowane przez wiernych.

29.11.1970r. – Ks. Leon Pluciński odprawia w parafii pierwszą Mszę Świętą w języku polskim.

24.02.1971r. – Środa Popielcowa – zostaje odprawiona pierwsza Msza Święta przy nowym ołtarzu i ambonie, pierwszy raz kapłan stoi twarzą do wiernych.

26.06.1974r. – Ks. Leon Pluciński obchodzi 40-lecie kapłaństwa.

26.10.1975r. – Poświęcenie zaniesionego przez pielgrzymów na Jasną Górę obrazu św. Rocha.

grudzień 1976r. – Wydany zostaje nowy dekret dotyczący granic parafii.

09.04.1978r. – Zmiana na stanowisku proboszcza – objął je ks. Jan Krzyśko.

03.09.1978r. – Odbywają się pierwsze parafialne dożynki.

24.05.1979r. – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego – po raz pierwszy Komunia Święta odbywa się w niedzielę.

czerwiec 1979r. –W parafii powstaje Rada Duszpasterska z polecenia J. Eks. Ks. Bp Ordynariusza.

12.09.1979r. – Ks. Proboszcz Jan Krzyśko obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

październik 1979r. – Zakończenie prac związanych z instalacją elektryczną w kościele.

1980r. – Do kościoła zostają zakupione organy. Rozpoczyna się budowa kaplicy katechetycznej.


Lata 1986 – 2008:

23.11.1986r. – Odbywa się liczenie wiernych. Z 2505 osób zamieszkujących w parafii, na Mszach Świętych pojawiło się 1035 osób.

01.03.1987r. – Poświęcenie nowej drogi krzyżowej.

06.07.1988r. – Na własną prośbę odchodzi ks. Jan Krzyśko. Parafią zaczyna kierować ks. Zenobiusz Łabuś.

21.04.1989r. – Zakończenie prac przy przybudówce kościoła.

10.07.1989r. – Zakończenie prac przy budowie salki katechetycznej.

13.06.1994r. – Uroczystość św. Antoniego Padewskiego – rozpoczyna się budowa nowego kościoła.

16.08.1994r. – J. Eks. Ks. Abp Stanisław Nowak dokonuje uroczystego aktu erekcyjnego nowego kościoła.

16.08.1995r. – W dzień odpustu św. Rocha ks. Abp Stanisław Nowak wmurowuje kamień węgielny na nowy kościół.

24.12.1995r. – Odbywa się pasterka w nowym kościele. Jest on jeszcze w stanie surowym.

16.08.1996r. – Poświęcenie nowego kościoła – w jego wnętrzu znajdują się ławki, ołtarz oraz przystrojenie.

styczeń 1997r. – Do nowego kościoła zostają zakupione figury: Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca NMP, św. Franciszka, św. Antoniego oraz nowe tabernakulum i droga krzyżowa.

kwiecień – czerwiec 1997r. – Następuje rozbiórka starego punktu katechetycznego i remizy strażackiej.

26.07.1997r. – Odbywa się pierwszy odpust parafialny w kościele p.w. św. Joachima i Anny. Ks. Abp eryguje drogę krzyżową, święci ołtarz oraz tabernakulum.

26.07.1998r. – Ks. Abp Stanisław Nowak święci 3 dzwony o łącznej wadze 2 ton.

wrzesień 1998r. – Trwają prace przy rozbiórce szkoły z roku 1885r. znajdującej się na terenie kościoła.

1999r. – Po Świętach Wielkanocy rozpoczyna się budowa kaplicy w Ładzicach oraz prace przy grocie w Stobiecku Miejskim.

14.05.2000r. – Odpust św. Izydora po raz pierwszy odbywa się w nowej kaplicy.

26.07.2000r. – Ks. Abp Stanisław Nowak dokonuje konsekracji kościoła.

16.08.2000r. – Poświęcenie groty Matki Bożej.

24.02.2001r. – Założenie stacji drogi krzyżowej w Ładzicach i poświęcenie figury Matki Bożej na ołtarzu.

14.05.2001r. – Rozpoczyna się budowa 14 kaplic drogi krzyżowej.

19.05.2001r. – Montaż obrazu św. Joachima i Anny oraz Maryi w ołtarzu w nowym kościele.

31.05.2001r. – Obok groty Matki Bożej staje również krzyż.

21.07.2001r. – Przez Stobiecko Miejskie przechodzi wielka nawałnica. Zostają zerwane dachy domów, zwalone drzewa m.in. na dach kościoła św. Rocha.

06.04.2006r. – W kaplicy w Ładzicach zostaje zamontowana granitowa ambona.

styczeń – marzec 2007r. – W nowym kościele montowane jest ogrzewanie.

17.07.2007r. – W nowym kościele zostają zamontowane drzwi wewnętrzne.


Lata 2008 – do chwili obecnej:

01.06.2008r. – Następuje zmiana na stanowisku proboszcza. Na miejsce ks. Zenobiusza Łabusia zostaje powołany dotychczasowy proboszcz parafii Strzelce Małe – ks. Stanisław Kotyl.

05.06.2008r. – Ks. Proboszcz składa przysięgę na ołtarzu św. Rocha w obecności ks. dziekana Romana Szecówki i ks. Stanisława Biegańskiego.

11.06.2008r. – Montaż nowego nagłośnienia w kościele św. Joachima i Anny.

15.08.2008r. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – nad Stobieckiem Miejskim przechodzi trąba powietrzna, pustosząc część parafii. Kościoły pozostają nienaruszone.

02.10.2008r. – Parafia nabywa nowy zestaw procesyjno – pielgrzymkowy.

01.11.2008r. – Następuje zmiana na stanowisku grabarza – p. Stefan Sygulski ustępuje firmie p. Piwońskiego.

15-17.12.2008r. – Ks. Proboszcz przeprowadza się na nową plebanię.

24.12.2008r. – Na pasterce zostaje zapoczątkowany nowy zwyczaj dzielenia się opłatkiem. Parafianie przyjęli go z radością.

19.03.2009r. – Zakończenie prac budowlanych i remontowych nowej plebanii.

03.05.2009r. – Poświęcenie nowego wozu strażackiego w 90. rocznicę powstania OSP Stobiecko Miejskie.

28.05.2009r. – Ks. Proboszcz Stanisław Kotyl zostaje kanonikiem honorowym Kolegiackiej Kapituły Radomszczańskiej.

05.06.2009r. – Odbywa się I Festyn Parafialny, którego gwiazdą jest Don Vasyl z zespołem.

26.07.2009r. – Odbywa się jubileusz 75-lecia kapłaństwa byłego ks. proboszcza Leona Plucińskiego. Uroczystości przewodniczy były wikariusz – ks. Antoni Kaczmarek.

01.11.2009r. – Na cmentarzu dokonuje się poświęcenie nowej kaplicy.

grudzień 2009r. – Ks. Proboszcz zostaje dziekanem dekanatu Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

29.07.2010r. – Zostają zakończone prace związane z odnowieniem schodów przy kościele św. Joachima i Anny.

16.08.2010r. – Ks. Włodzimierz Sęk celebruje Mszę Św. odpustową, połączoną z 25-leciem jego kapłaństwa.

22.12.2010r. – Zakończenie prac budowlanych wewnątrz kościoła św. Rocha.

31.12.2010r. – Na Mszy Św. zostaje zapoczątkowany zwyczaj modlitwy za zmarłych w mijającym roku.

luty 2011r. – Ks. proboszcz Stanisław Kotyl zostaje sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej.

01.04.2011r. – Zmiana na stanowisku grabarza – funkcję przejmują p. Tomasz Karasek i Andrzej Małek.

18.04.2011r. – Montaż okien witrażowych w kaplicy w Ładzicach.

22.05.2011r. – Uroczysta Msza Św. z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. dra Włodzimierza Kowalika. Ks. Jubilat ofiarowuje kielich dla parafii.

29.05.2011r. – II Festyn Parafialny – gwiazdą wieczoru jest Tercet Egzotyczny.

11-16.08.2011r. – Misje ewangelizacyjne oraz peregrynacja relikwii Krzyża Świętego. Na pamiątkę misji, na ścianie kościoła św. Rocha zostaje powieszony krzyż.

11.10.2011r. – Do kościoła św. Rocha powraca odnowiony ołtarz główny.

marzec 2012r. – Młodzież z klasy III gimnazjum przygotowuje 7-metrową palmę, za co w konkursie zostaje uhonorowana nowym paschałem.

14.04.2012r. – Do parafii zostaje przywieziony odnowiony krzyż z belki tęczowej, tabernakulum i baldachim. Rozpoczęto użytkowanie kościoła św. Rocha po remoncie.

14.05.2012r. – Rozpoczyna się renowacja XIX-wiecznych organów i zakup nowych żyrandoli do zabytkowego kościoła.

05.09.2012r. – W kościele św. Rocha zostaje umocowany zabytkowy różaniec procesyjny. Zakupiono nowy, który zostaje poświęcony przez ks. Abpa Wacława Depo.

29.10.2012r. – Do zabytkowego kościoła powracają odnowione ołtarze boczne Matki Bożej Różańcowej i Chrztu Pana Jezusa.

10.01.2013r. – Do kościoła św. Rocha zostają przywiezione 3 zabytkowe, odnowione krzyże – zawieszono je przy kropielnicach.

marzec 2013r. – W zabytkowym kościele zostaje zainstalowany odnowiony boczny ołtarz św. Barbary.

12.05.2013r. – 25-lecie święceń kapłańskich ks. Proboszcza Stanisława Kotyla.

01.09.2013r. – Dożynki parafialne połączone z biesiadą i loterią fantową oraz występami zespołów z Włoszczowej.

kwiecień 2014r. – Wymiana ogrodzenia wokół zabytkowej świątyni.

czerwiec 2014r. – Wizyta ks. Jana Krzyśko połączona z dziękczynieniem za 60 lat kapłaństwa.