Sakramenty

Kalendarz liturgiczny

Msze Święte

Niedziele i Święta
09:30, 11:30, 17:00

Dni powszednie
07:00, 17:00

Elektroniczne nekrologi

NEKROLOGI (0)SAKRAMENTY


Chrzest

Sakrament chrztu może zostać udzielony w każdą niedzielę, po Mszy Św. o 11.30. Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej:
- akt urodzenia dziecka z USC
- świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka
- zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny)
- zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii

Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się każdego roku w uzgodnionym terminie. Kandydaci odbywają trzyletnie przygotowanie. W szeregi kandydatów wstępują corocznie uczniowie klasy II gimnazjum, którzy podczas pielgrzymki do Archikatedry w Niedzielę Palmową składają pisemną prośbę na ręce Ks. Arcybiskupa o włączenie w poczet kandydatów do Bierzmowania. Jesteśmy otwarci na przyjęcie w grono kandydatów osób, które z różnych względów nie przyjęły Sakramentu i pragną przystąpić do przygotowania. W tym celu należy skontaktować się z kapłanem.  Istnieje możliwość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez osoby, które nie należą do naszej parafii po uprzedniej konsultacji z kapłanem i przedłożeniu stosownych dokumentów:
- zaświadczenie o ukończeniu przygotowania
- pisemna zgoda ks. proboszcza z parafii miejsca zamieszkania
- metryka chrztu

Eucharystia

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Wszystkie one ustępują jednak co do wartości Mszy świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Gdzie zamówić intencję mszalną?
Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii, przed i po każdej Mszy św. oraz w kancelarii parafialnej.

Jakie są rodzaje intencji?
W naszym kościele można zamówić następujące rodzaje intencji:
– indywidualna – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; jeżeli jest dostępny, można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św, biorąc pod uwagę okoliczności takie jak rocznice czy imieniny
– zbiorowa – jeden kapłan odprawia jedną Mszę św., składając ją w kilku intencjach; taką Mszę odprawiamy zwykle w każdą sobotę miesiąca podczas nowenny do NMP Nieustającej Pomocy i Mszy Św. o godzinie 18.00 lub w okresie zimowym o 17.00
– gregoriańska – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taka odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni

Spowiedź

"Kiedy tylko ojciec ujrzał wracającego do domu syna, wzruszył się, rzucił mu się na szyję i ucałował. Syn przyznał się do winy, a ojciec kazał go przystroić i wyprawić ucztę, by wszyscy mogli radować się z powodu jego powrotu.”
Sakrament pojednania jest sprawowany:
- przed każdą Mszą św. rano i wieczorem
- w pierwsze piątki miesiąca od 16.00
- po indywidualnym ustaleniu z księdzem

Odwiedziny chorych

Do chorych udajemy się w każdy I piątek miesiąca, udzielając sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii św. od godz. 9:00 oraz na każdorazowe wezwanie.

Pogrzeb

"Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.”
W przypadku śmierci naszych bliskich, w kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o przyjęciu w ostatnim czasie sakramentów przez osobę zmarłą
- w sprawie oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej należy skontaktować się z organistą parafialnym